Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Đốc Kinh Doanh Kênh Trường Học (khu vực Hồ Chí Minh)

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • 20,000,000 - 50,000,000 VND
 • Food & Beverage (F&B)
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

*** NGÀNH TUYỂN DỤNG: THỰC PHẨM VÀ BÁNH KẸO ***

- Xây dựng, phát triển mối quan hệ với Ban Giám Hiệu và hệ thống Căn tin của các Trường tiểu học.

- Xây dựng kế hoạch, mục tiêu hành động theo tháng/quý/năm của kênh Trường học

- Quản lý hoạt động kinh doanh, bán hàng cho sản phẩm kênh trường học

- Hoạch định chiến lược tổng thể để phát triển kênh Trường học trên toàn quốc

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo huấn luyện, đánh giá, xây dựng đội ngũ kinh doanh của vùng/khu vực.

- Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hoạt động cho nhân viên thị trường.

- Các công việc cụ thể khác sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn

Job Requirement

Đã từng làm vị trí Giám đốc Kinh doanh Kênh Trường học trên Toàn quốc / Miền Nam tối thiểu từ 03 đến 05 năm tại các Công ty chuyên phân phối các sản phẩm tiêu dùng nhanh thuộc ngành THỰC PHẨM VÀ BÁNH KẸO.

- Có quan hệ tốt với các hệ thống siêu thị trên toàn quốc.

- Có kiến thức, hiểu biết sâu rộng về kinh doanh kênh Trường học.

- Có kỹ năng trong việc tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện đội ngũ, xây dựng & phát triển lực lượng.

- Có năng lực quản lý, lãnh đạo, điều hành.

- Kỹ năng thương lượng, đàm phán tốt.

- Có khả năng xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh để phát triển thị trường.

- Mạnh mẽ, quyết đoán, sẵn sàng đổi mới.

- Tính tổ chức, tính kỷ luật, tính trách nhiệm và tính cam kết cao.

- Ngoại hình dễ nhìn, sức khỏe tốt .

- Sẵn sàng đi công tác xa khi Công ty có yêu cầu. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.